projektowanie ogrodów

A A A
 

- aranżacja ogrodów i terenów zieleni,

- koncepcje i projekty zagospodarowania,

- systemy nawadniające (zakładanie i serwis),

- zakładanie, rekultywacja i pielęgnacja trawników,

- pielęgnacja i serwis nowych oraz istniejących ogrodów,

- architektura ogrodowa (altany, murki, trejaże),

- rewitalizacja i modernizacja ogrodów, wycinka drzew,

- budowa różnych nawierzchni,

- inteligentne oświetlenie,

- zbiorniki wodne

- podnoszenie, niwelowanie, czyszczenie terenów

 

kontakt:

Michał Kot ogrody@niefabrycznie.pl