etapy projektu

A A A
 

 

PROJEKT NA ODLEGŁOŚĆ

Projekt przez internet to nowa usługa, która pojawiła się w odezwie na zmieniające się potrzeby klienta. Dzięki tej ofercie może powstać projekt wnętrza położonego w dowolnym miejscu, w kraju lub za granicą. Przy pracy nad projektem wykorzystujemy media XXI wieku – telefon, pocztę elektroniczną, komunikatory. Pozwala nam to na dopasowanie dogodnej dla klienta formy kontaktu, który jest niezbędny do prawidłowej pracy nad projektem.

Dokumentacja projektowa przesyłana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, dysku sieciowego lub przesyłki kurierskiej.

 

DOKUMENTACJA

Do realizacji Twojego zamówienia potrzebuje dokumentacji DOMU / MIESZKANIA / POMIESZCZENIA / LOKALU, który chcesz zaaranżować.

W przypadku braku aktualnej dokumentacji budowlanej mogę wykonać inwentaryzację, jej koszt wynosi 10 zł/m. kw zmierzonej powierzchni (dotyczy Warszawy, i okolic do 50km).

 

POZNANIE OCZEKIWAŃ KLIENTA

Rozpoczęcie prac projektowych poprzedza omówienie oczekiwań, preferencji oraz potrzeb klienta. W tym celu przeprowadzam wywiad/ankietę, w których przekrojowo omawiamy funkcje i przeznaczenie każdego z pomieszczeń.

Z moich doświadczeń wynika, iż w wielu przypadkach wstępna rozmowa pozwala samym inwestorom na postawienie sobie wielu ważnych pytań, odpowiedzi na nie stanowią istotne wytyczne przy powstawaniu projektu. Kluczową jest również informacja dotycząca zakładanego budżetu, jaki chcecie Państwo przeznaczyć na dokonanie adaptacji wnętrza.

 

PRACA KONCEPCYJNA

  • Pierwszy etap prac polega na przygotowaniu koncepcji układu funkcjonalnego projektowanego wnętrza (rzuty płaskie z układem ścian działowych, lokalizacją głównych mebli, określeniem podstawowych pomysłów projektowych).

  • Na bazie przedstawionych propozycji oraz otrzymanych uwag powstaje ostateczny układ funkcjonalny wnętrza. Jego akceptacja pozwala na przejście do drugiego etapu pracy projektowej.

  • Przygotowanie poglądowych wizualizacji komputerowych projektowanych pomieszczeń. W oparciu o otrzymane od Państwa sugestie odnośnie oczekiwanego stylu i charakteru projektowanego wnętrza oraz wytyczne funkcjonalne, kolorystyczne i materiałowe budujemy trójwymiarowy model całego lokalu. W efekcie wcześniejszych prac powstają wizualizacje oparte o dopasowany do Państwa potrzeb układ funkcjonalny, 'ubrane' w bryły, kolory i materiały których propozycje zawierać będzie szczegółowe zestawienie materiałowe stanowiące integralną część projektu wykonawczego.

  • Każdy etap prac jest przesyłany drogą mailową. Płynna wymiana informacji pozwala na dopięcie wszelkich szczegółów estetycznych na etapie wizualizacji, ułatwiając podejmowanie decyzji odnośnie doboru materiałów wykończeniowych, mebli, opraw oświetleniowych i innych elementów tworzących ostateczny kształt wnętrza. Równocześnie z pracami nad wizualizacjami projektowanych wnętrz prezentuję propozycje materiałowe. Dobór materiałów, zależnie od ilości otrzymanych, w początkowej fazie, informacji, może przebiegać równocześnie z przygotowywaniem wizualizacji lub nastąpić bezpośrednio po ich przygotowaniu i prezentacji.

 

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Akceptacja proponowanych rozwiązań pozwala na zamknięcie procesu kreacji i pozwala na przejście do etapu przygotowania, w oparciu o wypracowaną wizję, szczegółowego projektu wykonawczego w postaci rysunków technicznych. Czas jej przygotowania zależy od wielkości powierzchni projektowanej oraz od ilości detali wymagających indywidualnego projektu. Przeciętny czas przygotowania gotowej dokumentacji projektowej od momentu wspólnego wypracowania i zaakceptowania przez klienta propozycji aranżacji wszystkich pomieszczeń wynosi około 2 tygodni.

 

TERMINARZ

Czas potrzebny na przygotowanie kompleksowego projektu wnętrza, od podpisania umowy do przekazania gotowej dokumentacji, zależy od:

  • wielkości projektowanej powierzchni,

  • ilości elementów wymagających osobnych rysunków projektowych,

  • szybkości pracy z klientem nad przygotowywanymi koncepcjami w poszczególnych etapach prac,

  • akceptacji przedkładanych propozycji,

  • ilości koniecznych zmian nanoszonych w trakcie prac nad projektem na życzenie klienta.